B I T S  T O  D I N E  W I T H
Jute Charger
Jute Charger

$1.80ea 80 Available

Willow White Napkins
Willow White Napkins

$1.00ea White Dinner Napkin 200 Available

Gold Beaded Charger Plate
Gold Beaded Charger Plate

$2.00ea STUNNING Gold Beaded Charger Plate... 120 Available

Indigo Shibori Napkins
Indigo Shibori Napkins

$1.50ea Hand dyed Indigo Shibori Dinner Napkin 150 Available

Wine Glass Goblets
Wine Glass Goblets

$3.50ea Assorted colourful vintage Wine Glass Goblets 70 Available

Burlap Cutlery Holder
Burlap Cutlery Holder

$1.00ea Burlap + Lace Cutlery Holder 100 Available